AddVision scout kansen voor Neste Jacobs

13 Jun 2017

In opdracht van Neste Jacobs is een voorverkenning gedaan om business potentieel met betrekking tot Nederlandse havengebieden te onderzoeken. Neste Jacobs is Finland’s grootste industrial engineering company en levert procesoptimalisatie, automatisering en projectmanagement voor industriecomplexen.

In het Engelstalige rapport worden de kansen en ambities beschreven die de regionale havens zien voor de transitie naar duurzame energie en een circulaire economie. Neste Jacobs ziet het rapport als een goede basis om plannen verder te ontwikkelen voor de Nederlandse markt.

Pieter van Rijs, regiomanager Neste Jacobs Netherlands (links op foto) neemt het onderzoeksrapport in ontvangst van Cees-Willem Koorneef, regiomanager AddVision Zuid-Holland.