Compensatieplan Marinierskazerne

1 Jul 2020

AddVision heeft in opdracht van gemeente Vlissingen en in samenwerking met Dockwize geschreven aan het plan “Kenniswerf 2030 “ voor het dossier Wientjes inzake de compensatiemiddelen van de marinierskazerne.

De Kenniswerf heeft de potentie een innovatieve broedplaats met internationale aantrekkingskracht te worden. Belangrijk onderdeel is het te ontwikkelen Kennis Centrum op de Kenniswerf. Daarbinnen is één van de speerpunten onder de doorontwikkeling naar een innovatieve broedplaats met internationale aantrekkingskracht de realisatie van een ontwikkel-, test- en demo faciliteit met de omvang en allure van een meer dan gemiddeld Fieldlab. 

De thema’s energie, water en voedsel zijn prominent in de provincie. Binnen die thema’s spelen gelijkwaardige uitdagingen waarop innovatie moet plaatsvinden. Robotisering, automatisering en verduurzaming spelen daarin een centrale rol met actuele vraag vanuit het bedrijfsleven. 

Vanuit de chemische- en proces industrie, de offshore wind en de energie infrastructuur is veel behoefte aan innovatieve toepassingen op het gebied van robotisering en verduurzaming. De behoefte aan een fysieke plek om te ontwikkelen, te testen en te demonstreren is groot.

Een tweede onderdeel is een volgende stap in de gebiedsontwikkeling van de Kenniswerf. Naast de reguliere investeringen vanuit gemeente Vlissingen kan met de additionele middelen een enorme versnelling komen in het proces om het gebied binnen 5 jaar veel aantrekkelijker te maken voor nieuwe vestigers.

Een laatste onderdeel waar we vanuit AddVision aan mee hebben mogen werken binnen dit plan inzake het onderdeel bereikbaarheid is de verdere ontwikkeling van het stationsgebied in Vlissingen als nieuwe moderne mobiliteit hub.