Beleidsontwikkeling & Advies

Van evaluatie van huidig beleid tot het opstellen van nieuw beleid. AddVision begeleidt het gehele proces en zorgt dat alle stakeholders zich betrokken voelen. Diverse (lokale) overheden helpen we op verschillende beleidsterreinen met dit traject, zoals Economie, Toerisme, Recreatie, Gebiedsontwikkeling en Duurzaamheid. Gezamenlijk met onze opdrachtgever inventariseren we eerst de stakeholders. Vervolgens zorgen we ervoor dat alle stakeholders hun input kunnen leveren; via startsessies, interviews, groepsgesprekken, enquĂȘtes en terugkoppelingssessies. De opgehaalde input wordt samengevat in een adviesrapport, dat de opdrachtgever kan inzetten voor het te ontwikkelen beleid.

Bekijk meer projecten