Conceptontwikkeling

Vanuit een opgestelde visie en strategie is het vaak lastig te komen tot concretisering. AddVision helpt bij het traject om te komen tot de ontwikkeling van een gedragen concept: op basis van uw strategische doelen, op basis van kansen in de markt en op basis van maatschappelijke & economische vraagstukken. Vaak leidt een ontwikkeld en bewezen concept tot een blauwdruk voor andere initiatieven en regio’s. Zo werkt AddVision aan samenhang en een overkoepelend netwerk, waarin kennis & ervaringen kunnen worden gedeeld.

Bekijk meer projecten