Projectverantwoording

AddVision is gespecialiseerd in het opzetten en uitvoeren van diverse projecten, die als doelstelling hebben de bevordering van de Zeeuwse economie, alsmede de verantwoording ervan. Een belangrijk aspect van projectverantwoording is open communicatie en stakeholdermanagement want door korte lijnen te houden en transparantie in de activiteiten wordt de kans op algehele afrekening van toegekende financiering/ subsidie vergroot.

Bekijk meer projecten