Subsidie- en financieringsadvies

AddVision ondersteunt, in samenwerking met NV Economische Impuls Zeeland (EIZ), innovatieve mkb bedrijven in Zeeland bij financieringsaanvragen. Er wordt kritisch meegedacht in de businesscase en daar waar mogelijk verbindingen gelegd met het uitgebreide netwerk. Hierdoor worden financieringsaanvragen beter (financieel) onderbouwd, waardoor de kans van slagen van een financieringsaanvraag vergroot (Zeeland Financial Matching).

De regio gaat een nadrukkelijkere rol krijgen in het toekennen van innovatiesubsidies uit Europa (EFRO) en het Rijk (MIT). EIZ is de partij in Zeeland die hoog risicovolle innovatie idee├źn van mkb bedrijven toetst met regelingen, daar waar mogelijk ondernemers koppelt aan intermediaire partijen om aanvragen te schrijven en businesscase mee helpt aanscherpen. Daar waar mogelijk zal EIZ ook in de besluitvorming, ook al heeft deze organisatie zelf geen stemrecht, de Zeeuwse cases toelichten/verdedigen voor de deskundigencommissie.

Bekijk meer projecten