Subsidie- en financieringsadvies

AddVision ondersteunt, in samenwerking met NV Economische Impuls Zeeland (EIZ), innovatieve mkb bedrijven in Zeeland bij financieringsaanvragen. Er wordt kritisch meegedacht in de businesscase en daar waar mogelijk verbindingen gelegd met het uitgebreide netwerk. Hierdoor worden financieringsaanvragen beter (financieel) onderbouwd, waardoor de kans van slagen van een financieringsaanvraag vergroot.

Bekijk meer projecten