Communities deelfietsen

Zeeland2020

Het huidige vervoerssysteem zoals het nu werkt, past steeds minder bij deze tijd. De behoeften van inwoners en toeristen vragen om andere, nieuwe oplossingen. Vanuit de opgave Slimme Mobiliteit (Provincie Zeeland) wordt met alle betrokken partijen in Zeeland gewerkt aan een sterk en robuust mobiliteitssysteem, waarbij de reiziger (meer) centraal komt te staan. Het gebruik en beschikbaar stellen van deelfietsen is een vorm van slimme mobiliteit en is één van de pilots waar AddVision een actieve bijdrage aan levert. In samenwerking met Cycle Hub Middelburg, Provincie Zeeland en HZ University of Applied Sciences wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een pilot met deelfietsen voor studenten in Middelburg en Vlissingen.

Verantwoordelijke medewerkers

Nienke Dekkers-Bijlsma
06 46405936