WVO Zorg

Vlissingen2019

WVO Zorg is één van de grotere zorgorganisaties in de regio, die streeft naar uitnodigende en toegankelijke zorg, waar bewoners en zijn/haar naasten, maar ook medewerkers, vrijwilligers én andere bezoekers zich thuis voelen. Een plek die mensen van verschillende leeftijden samen brengt en die generaties met elkaar verbindt. Daarvoor is het binden en boeien van medewerkers, vrijwilligers en andere bezoekers nog nooit zo belangrijk geweest. De bestaande groep vrijwilligers vergrijst en er is behoefte aan een bredere, jongere groep vrijwilligers met andere expertises. Dé uitdaging is dus om meer aanwas, diversiteit en tevredenheid onder vrijwilligers te realiseren. AddVision helpt WVO Zorg bij deze uitdaging: het realiseren van een drempelverlagend concept en het bouwen aan een vrijwilligers community, waar een brede groep zich bij thuis voelt. Daarbij is het van belang dat concept en community gebaseerd zijn op de wensen en behoeften van de gebruikers (vrijwilligers en potentiële vrijwilligers). AddVision helpt bij het vormen van de WVO Zorg community.

Website WVO Zorg

Impressie van het project

Verantwoordelijke medewerkers

Marjolijn Sponselee
06 15963099
Marloes Goethals
06 23310214
Nathalie Goedhart
06 28946634