Impuls Zeeland

Zeeland2012 - heden

De NV Economische Impuls Zeeland (Impuls) is de ontwikkelingsmaatschappij van Zeeland en heeft als doel het vergroten van de dynamiek van de Zeeuwse economie. Eén van de clusters binnen Impuls is Innovatiefinanciering. Met veranderende markten en veranderende eisen die aan producten en productieprocessen worden gesteld, wordt innovatie voor bedrijven steeds belangrijker. Het cluster Innovatiefinanciering van Impuls helpt ondernemers op weg in de verschillende mogelijkheden van financiering, onder meer door het verstrekken van advies, het verstrekken van subsidies uit eigen fondsen en via begeleiding en ondersteuning bij het aanvragen van subsidies vanuit andere fondsen. • Eerstelijns intake Impuls: Dé loketfunctie voor financiering- en investeringsvraagstukken binnen Impuls. De eerstelijns intake is bedoeld voor startende en groeiende innovatieve bedrijven in Zeeland om ze op weg te helpen in de verschillende mogelijkheden. Michel heeft vanuit AddVision de rol van het eerstelijns aanspreekpunt opgezet en ontwikkeld tot een belangrijke schakel van het cluster innovatiefinanciering. • Frontoffice Innovatiesubsidies: Impuls vormt op vraag van de Provincie Zeeland de frontoffice voor begeleiding bij het aanvragen van MIT Zuid, Crossroads en OP-Zuid alsmede de Aanjaaggelden van Zeeland in Stroomversnelling van de Provincie Zeeland. Daarnaast helpt Impuls bij het aanscherpen van de business cases. Vanuit AddVision heeft Michel namens Impuls de frontoffice vorm gegeven en het belang van en het resultaat voor ondernemers in Zeeland uitgebouwd. • Zeeland Financial Matching: Zeeland FM biedt ondernemers die hun product, dienst, technologie of bedrijfs- en productieprocessen willen vernieuwen om daarmee hun markt- en concurrentiepositie te verbeteren de mogelijkheid om met korting een financieel specialist in te schakelen en zo hun kans op financiering te vergroten. Michel heeft vanuit AddVision namens Impuls dit programma ontwikkeld en het programmamanagement voor zijn rekening genomen waardoor er structureel meer financieringen tot stand zijn gekomen.

Website Impuls Zeeland

Verantwoordelijke medewerkers

Michel Carol
06 57889857