Zeeland Connect

Zeeland2015 tot 2019

Zeeland Connect is het platform waar kennis en ervaring door ondernemers, overheid en onderwijs (de drie O’s) ontwikkeld en gedeeld wordt met als doel excellent logistiek ondernemersklimaat, onderwijs en onderzoek te stimuleren. Zeeland Connect werkt in opdracht van bedrijven en overheden en stelt zich als doel kansen op logistiek gebied maximaal te benutten door alle betrokken partijen nauw samen te laten werken. Per project wordt gekeken voor wie het project of onderzoek van belang is, welke partners deelnemen en hoe het project gefinancierd wordt. Zeeland Connect fungeert als schakel tussen vraag en aanbod, maar ook als initiator voor het opzetten van een breed scala aan projecten. Per project wordt beoordeeld voor wie het project of onderzoek van belang is, welke partners deelnemen en hoe het project gefinancierd wordt. Zeeland Connect fungeert als schakel tussen vraag en aanbod, maar ook als initiator voor het opzetten van een breed scala aan projecten.

Website Zeeland Connect

Impressie van het project

Verantwoordelijke medewerkers

Martin de Klerk
06 22373593