Toekomstvisie Stationsgebied Vlissingen

Vlissingen2020

Het huidige Stationsgebied in Vlissingen voldoet niet aan de wensen & behoeften van de aankomende, wachtende en vertrekkende reiziger en bezoeker. Vanuit die constatering heeft AddVision, in opdracht van gemeente Vlissingen, het traject begeleid om te komen tot een toekomstvisie voor het Stationsgebied Vlissingen. Door in gesprek te gaan met stakeholders en betrokkenen zijn de belangrijkste ‘quick wins’ en ontwikkelthema’s voor de toekomst vormgegeven. Deze input is de basis van een visiedocument, waarin mobiliteit de rode draad vormt; het Stationsgebied Vlissingen als duurzame mobiliteitshub, waar alle bezoekers, zowel student, toerist, inwoner als forens, graag verblijven. Een aantrekkelijke, hippe omgeving, waar wordt geëxperimenteerd met nieuwe duurzame mobiliteitsvormen, als voorbeeld voor heel Zeeland. De ontwikkeling van het Stationsgebied Vlissingen is meegenomen in het Compensatietraject Marinierskazerne, waarin budget is gereserveerd voor de ontwikkeling van een duurzame mobiliteitshub. een positieve impuls voor het vervolg!

Website Toekomstvisie Stationsgebied Vlissingen

Verantwoordelijke medewerkers

Nathalie Goedhart
06 28946634
Nienke Dekkers-Bijlsma
06 46405936