Stimuleren en realiseren samenwerking

Krachten bundelen door bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties actief te verbinden. Rondom thema’s als innovatie, duurzaamheid en aanjagen van samenwerking organiseert AddVision concrete werksessies, heeft relevante inhoudelijke kennis en zorgt voor vertrouwenwekkend overlegstructuren (o.a. platforms) tussen belanghebbenden.

Bekijk meer projecten